Parhaat keskustelun aloitukset syntyvät aistihavainnoista

  • tehnyt
Parhaat keskustelun aloitukset syntyvät siitä, mitä kuulemme tai näemme.

Yleensä parhaat keskustelun aloitukset syntyvät siinä hetkessä asioista, joita yhdessä muiden keskustelijoiden kanssa aistitaan tai aiheista, jotka keskustelijaryhmälle ovat sillä hetkellä kuumimpia. Ympäristöön tai tilaan liittyvä aihe on yleensä luonnollisin valinta, jos kyseessä on spontaani keskustelu. Erityisesti, jos keskustelijajoukko on entuudestaan tuntematon, kannattaa aihe rajata turvalliselle alueelle. Esimerkiksi politiikka, uskonto tai vahvat mielipiteet puolesta tai vastaan voivat olla vaarallisia aiheita. Ne voivat loukata jotakuta paikalla olijaa.

Millaisia ovat parhaat keskustelun aloitukset?

Vaikka aiheista rajaisi pois uskonnon ja politiikan niin aiheita jää jäljelle lukematon määrä. Keskustelun voi esimerkiksi aloittaa väitteellä, jonka jo entuudestaan tietää herättävän ajatuksia niin puolesta kuin vastaan. Jos keskustelun aloittaa väittämällä, että maapallo on litteä kuin pannukakku niin se varmuudella herättää muissa keskustelijoissa ajatuksia. Se on niin yleisen tason aihe, että tällainen väittämä tuskin loukkaa ketään.

Puheen pitäminen on oma tyylilajinsa ja täysin toisenlainen keskustelunaloitus. Moni kokenutkin puheiden pitäjä jännittää tilannetta, jossa valmistellaan puhe aiheesta X ja noustaan kuulijoiden eteen pitämään se. Hyvässä puheessa ilmenee kuitenkin samat lainalaisuudet kuin hyvässä keskustelun aloituksessa. Se herättää kuulijoissa ajatuksia ja tunteita. Historiasta tunnetaankin useita henkilöitä, jotka olivat erityisen hyviä pitämään puheita. Hekin ovat tämän taidon joutuneet harjoittelemaan eli onnistuminen vaatii toistoja.

Joskus jonkun täytyy pahoittaa mielensä, jotta muutoksia tapahtuu

On kuitenkin tilanteita, joissa keskustelun aloittaja joutuu tekemään valinnan, loukkaako joukosta jotakuta vai aiheuttaako mahdollisesti rakentavaa keskustelua. Tällaisia aiheita voivat olla esimerkiksi ihmisyyteen ja ihmisarvoihin liittyvät asiat. Taitava keskustelun aloittaja kuitenkin osaa rajata aloituksensa niin, että ei osoita sormella mitään tiettyä ryhmää vaan ilmaisee asiansa yleisellä tasolla. Kaikki nämä tilanteet vaativat harjoitusta, jota saa vain astumalla epämukavuusalueelle ja kehittämällä taitojaan.

Avainsanat: