Siirry suoraan sisältöön

Debatti

Debatti on mielenkiintoista seurattavaa. Opi sivustomme avulla kaikki väittelystä.

Debatti on parhaimmillaan mielenkiintoista seurattavaa. Oman alansa asiantuntijoiden keskustelua voi olla kiva kuunnella varsinkin silloin, kun aihe kiinnostaa itseään. Laadukas väittely tarjoaa mainion tavan syventyä aiheeseen ja antaa varmasti kaikille lisätietoa ilmiöistä. Väittelyitä seuratessa oppii myös käyttämään kieltä sujuvammin ja esittämään omat mielipiteet vakuuttavammin.

Kiista on kansanomainen ilmaisu väittelylle. Siinä on usein kyse siitä, että asianomaiset ovat yksinkertaisesti niin kaukana toisistaan, että sovintoa on hankala löytää. Kiistat ovat kuitenkin sovitettavissa siten, että vastapuolet pyrkivät keskustelun kautta ymmärtämään toistensa ajatusten kulkua. Väittelyn kaltaisissa tilanteissa on aina syytä perehtyä vastapuolen argumentointiin tarkasti, sillä usein kiistat johtuvat väärinymmärryksistä tai tietämättömyydestä.

Väittelyn aiheita voi olla hyvin monenlaisia ja yleensä väitellään esimerkiksi politiikasta tai taloudesta. Sanonnan mukaan ainoastaan makuasioista ei voi väitellä, mutta kaikki muut aiheet ovat mahdollisia.

Tämä sivusto antaa sinulle lisätietoja muun muassa:

  • Väittelyyn liittyvissä asioissa
  • Vinkkejä puheen pitämiseen
  • Miten perustella asioita paremmin?

Väittelyn aiheita on laidasta laitaan

Yleisön edessä puheen pitäminen on haastava tapahtuma. Kokeneetkin puhujat jännittävät ennen puhetta ja aloittelijan voi vallata voimakas jännitys. Erityisen jännittäväksi nousee sellainen tilanne, johon sisältyy julkinen väittelytilanne. Omien mielipiteiden kyseenalaistaminen toisten ihmisen toimesta voi ahdistaa, mutta toisaalta myös kasvattaa.

Väittelyn aiheeksi voi valikoitua lähes mikä tahansa aihe. Sen takia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa nähtävät väittelyt ovat mielenkiintoisia, koska aiheita löytyy laidasta laitaan ja jokainen voi valita niistä mieleisensä. Voit seurata mieliaiheeseesi liittyvää keskustelua ja opit varmasti paljon lisää. Myös televisiosta tulee erilaisia keskusteluohjelmia, jotka käsittelevät yleensä yhteiskunnallisia aiheita.

debatti

Väittely tulee ottaa vakavasti

Hyviin väittelyn tapoihin kuuluu se, että vastapuolen mielipiteestä esitetään sen vahvin muoto. Tällöin vältytään siltä, että väittelykumppanin sanomisista tehdään niin sanottu olkinukke. Olkinukke tarkoittaa sitä, että toisen mielipiteestä luodaan yksinkertainen malli, joka kuulostaa väärältä tai tyhmältä. Tämän takia väittelyssä molempien tulisi kunnioittaa toisen argumentteja ja esittää ne niin, ettei yksinkertaistuksia tai yleistyksiä pääsisi tapahtumaan.

Väittely on loppu viimein taitolaji, jossa pärjää parhaiten silloin, kun tuntee käsiteltävän asian hyvin ja osaa argumentoida asiaan kuuluvalla tavalla. Jotta väittely sujuisi paremmin, on hyvä tutustua vastapuolen argumentteihin ja yleisimpiin argumentaatiovirheisiin. Yleisimpiä virheitä ovat esimerkiksi tehdä yksittäistapauksista yleistyksiä, auktoriteettiin vetoaminen tai luoda sisäisesti ristiriitaisia väittämiä.

Debatti on vanha opetusmenetelmä

Väittely on aikoinaan ollut opetuksessa käytetty metodi, jonka avulla oppilaille on opetettu uusia asioita. Oppilaat ovat siis joutuneet tutustumaan väittelyn saloihin ja keskustelemaan asioista dialogin avulla. Dialektiikka tutkii väittelytaitoa, joten siihen kannattaa tutustua, jos haluat parantaa viestintätaitojasi. Kunnon debatti päivässä pitää mielen ja kehon virkeänä!

Vaikka debatti ja kiista herättävät nykyään lähinnä negatiivisia mielikuvia, niillä on ollut merkittävä rooli koulutuksessa. Keskiajalla oppineiden keskuudessa oli käytössä disputaatioksi kutsuttu menetelmä, jossa väittely noudatti tiettyä kaavaa. Siihen aikaan ajateltiin, että käyttämällä tarkkaan määriteltyä dialogia, saatiin luotettavaa tieteellistä tietoa maailman eri ilmiöistä. Se oli siis sukua antiikin Kreikasta peräisiin olevalle sokraattiselle menetelmälle.

Viimeisimmät artikkelit

Onnittelupuhe

Onnistunut onnittelupuhe

Eihän kukaan toivo sitä tilannetta juhlille, jossa puheen pitäjä on niin jännittynyt, ettei saa sanaa kunnolla suustaan ja toisaalta juhlien tähti pelkää pahinta sekä painajaismaisia

Lue lisää »

Väittelyyn liittyvät yleiset kysymykset

Debatti on synonyymi väittelylle. Väittelyssä kaksi tai useampi ihminen keskustelee jostain aiheesta, josta heillä on eriävät mielipiteet. Väittelyn kautta pyritään selvittämään se, kumman mielipide on vahvempi.

Väittelyn aiheita on yhtä paljon kuin on maailmassa ilmiöitä. Debatti voidaan käydä lähes mistä tahansa, josta voidaan muodostaa jonkinlainen mielipide. Yleisimmät aiheet lienevät yhteiskunnallisia, joita etenkin poliitikot käyvät jatkuvasti.

Hyvät väittelytaidot liittyvät siihen, että osaa muodostaa järkeviä kokonaisuuksia eri aihealueista. Tästä on suoraa hyötyä esimerkiksi silloin, kun opiskelee tai ilmaisee muutoin itseään vaikkapa työelämässä.