Debattibaari

Saako metsään koskea?

Kirjoitettu: 29.11.15

Kirjoittaja: Elina Venesmäki

Metsäbiotalous Debattibaarissa – keskustelun best of:

 

Kysymys metsän käytöstä jakaa suomalaiset asiantuntijat ja alan toimijat karkeasti kahteen leiriin. Yhtäällä osa asiantuntijoista, kuten professori Janne Kotiaho ja Greenpeacen Matti Liimatainen, näkevät metsät ensisijaisesti itseisarvona. Heidän mukaansa lajien monimuotoisuus kärsii, jos hallituksen hallitusohjelmassa kaavailemat lisähakkuut toteutetaan.

 

Toisaalta taas asiantuntijat kuten luonnonvarakeskuksen Taneli Kolström ja professori Esa Vakkilainen pitävät metsää tärkeänä tulonlähteenä tuhansille suomalaisille. Heidän mukaansa metsiä hoidetaan hyvin ja hakkuita voi lisätä, koska metsissä on puuta enemmän kuin ennen.

“Suomessa hakataan vain 60 prosenttia metsän vuotuisesta kasvusta, ja metsää riittää siksi hyvin”, Kolström sanoo.

“Metsää pitää voida käyttää, koska se takaa maaseudun elinvoimaisuuden”, Vakkilainen kirjoittaa Debattibaarin keskustelussa.

Greenpeace ei jaa Vakkilaisen käsitystä.

“Suurin osa metsien luontotyypeistä on uhanalaisia ja uhanalaisista lajeista suurin osa on metsälajeja”, Liimatainen sanoo.

Erimielisyyttä on erityisesti siitä, kestävätkö Suomen metsät 15 miljoonan kuutiometrin lisähakkuut, kuten hallitus on suunnnitellut. Metsäyhtiö UPM:n ympäristöjohtaja Petri Heinonen summaa keskustelun.

”Ekologinen tila heikkenee aina, kun biomateriaa viedään pois ekosysteemistä, mutta mikä on hyväksyttävä heikkenemisen taso? Metsätalous maankäyttömuotona on ylivoimainen mihin tahansa muuhun taloudelliseen maankäyttöön verrattuna”, Heinonen sanoo.

Debattibaarin huipentumana on keskustelun eteenpäin katsova osa:

  • Miten soisit asianlaidan muuttuvan lähiaikoina?
  • Mitä pitäisi tehdä seuraavaksi ja kenen? Hallituksen, järjestöjen, kansalaisten, metsänomistajien?
  • Kuinka muutos pitäisi saada aikaan
  • Mitkä ovat ratkaisevat aikarajat, milloin pitäisi päätöksiä tehdä?
  • Mitä saattaa tapahtua, jos päätöksenteko ei mene toivomaanne suuntaan?

Linkki keskusteluun: https://debattibaari.fi/debatti/onko-suomella-varaa-metsabiotalouteen/