Debattibaari

Energiakeskustelun viides yhteenveto

Kirjoitettu: 29.01.15

Kirjoittaja: Elina Venesmäki

Debattibaarissa puhutaan nyt siitä, miten päästöjen vähentäminen onnistuu.

 

Energiakonsultti Veijo Pakarinen vastaa VTT:n erikoistutkijalle Pekka Koposelle, jonka mielestä kysynnän jouston pitäisi olla osana energiakatselmuksia.

 

Pakarisen mielestä ajatus on kannatettava, mutta ilmastonmuutosta rajoittavana keinona riittämätön.

 

”Onhan kulutuspuolella energiakatselmuksissa jo kauan käytetty CO2-laskentaa säästöjen vaikutuksien arvioissa. Nollaenergiatalot ja säästörahoitus julkisilla säästötuilla ovat älyverkkojen lisäksi mielestäni kestäviä keinoja päästötöntä tuotantoa odotellessa.”

 

Sen sijaan professori Esa Vakkilaisen esitys tuotannon hiilipäästörajasta (esim 500 kg/MWh) toimisi Pakarisesta paremmin, olisi päättäjille selkeämpi viesti.

 

Vakkilainen ehdottaa, että rajan voisi asettaa joko kaikille uusille hiilivoimaloille tai niin, että 15 vuoden kuluttua se koskee jo kaikkia vanhojakin voimaloita.

 

Tietokirjailija Rauli Partanen huomauttaa tähän, että uusia hiilivoimaloita ei yksinkertaisesti voi enää rakentaa.

 

”IEA:n mukaan vuodesta 2017 eteenpäin kaikki rakennettu voimalaitos- ja tuotantoinfra pitää olla päästöneutraalia, sillä siihen mennessä olemme jo rakennetulla infralla lukittautuneet +2 asteen lämpenemiseen johtaviin päästöihin.”

 

Lisäksi länsimaiden pitää vähentää päästöjään joka vuosi. Siksi oikein millekään polttoon perustuvalle energiantuotannolle olisi enää tilaa.

 

”On epäselvää, miten tämäntyyppinen rajoitus toimisi päällekkäin päästökaupan kanssa.”

 

Partasesta nouseva päästöhinta ja tarvittaessa hiilitullit johtavat tehokkaimmin päästövähennyksiin.

 

Jatko-opiskelija Janne Korhonen Aalto-yliopistosta sanoo, että USA:n kaltaiset päästörajat saattavat joissain tilanteissa olla toimiva ratkaisu voimaloiden rakentamisen pysäyttämiseen. Hiilivoimala ilman CCS:ää ei pääse 500 kg/MWh rajaan.

 

Esa Vakkilainen toteaa, että Suomessa tuo raja lopettaisi turpeen polton ainakin yksinään.

 

Vakkilainen kannattaa myös vähähiilisyyden avainlipputuotteita ja muuta tuotannon dekarbonisointia: esimerkiksi 2/3 tuotannosta olisi aina ”vähähiilistä”.

 

Tässä keskustelussa on vallalla kanta, että ilmastonmuutoksen hillitseminen on ehkä mahdollista, jos otetaan kaikki keinot käyttöön. Tarvitaan hiilen poltolle rajoja, CCS:ää, ydinvoimaa ja esimerkiksi kulutuksen säätelyä.

 

Kysymyksiä

  • Mitä pienen Suomen pitäisi tehdä globaalien ilmastopäästöjen kitkemiseksi?
  • Voisiko tuotteiden vähähiilisyys houkutella kuluttajia niin, että vaikutus tuntuisi? Miten?
  • Pitäisikö valtion pitäisi edistää muutosta vähähiilisiin tuotteisiin? Miten?
  • Tuore tutkimus (Neo-Carbon Energy) väittää, että maailma/Suomi voisi siirtyä sataprosenttisesti uusiutuviin energianlähteisiin energian varastoinnin avulla, eikä siis fossiilisia polttoaineita ja ydinvoimaa tarvittaisi. Mitä mieltä?
  • Hyviä ideoita on paljon. Miten ihmiset saadaan tarttumaan niihin?

 

Keskusteluun: debattibaari.fi/ilmasto