Debattibaari

Raporttiesimerkki

Energian kulutus ja hankinta Suomessa

Vuonna 2012 Suomessa kulutettiin energiaa 1,7 EJ (380 TWh). Sähköä Suomessa kulutettiin 85 TWh. Suomessa kulutettavasta energiasta 70% ostetaan ulkomailta.6 Huomioitava on, että välitön energiankäyttö ei kerro koko totuutta. Suurin osa energiasta tulee kulutetuksi välillisesti eli tavaroissa ja palveluissa. Esimerkiksi normaalin kotitalouden energiankäytöstä välittömän kulutuksen osuus on noin 40 % ja välillisen noin 60 %. Merkittävä osa myös tästä välillisesti kulutetusta energiasta on peräisin Suomen rajojen ulkopuolelta.

 

Valtaosa Suomessa välittömästi käytettävästä energiasta kulutetaan teollisuudessa, rakennusten lämmityksessä ja liikenteessä. Merkittävimmät energiatuotteet ovat puupolttoaineet, öljy, ydinenergia, hiili,
maakaasu, turve sekä vesivoima.

 
Suomen talous on hyvin energiaintensiivinen. Puolet energiasta ja sähköstä kulutetaan raskaassa teollisuudessa, jonka kilpailukyky on hyvin herkkä tuotantopanosten kuten työn, raaka-aineiden ja energian hinnan suhteen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Suomessa energiatehokkuuden parantamisen lähtökohdat ovat hyvät. Viime vuosina taloutemme on itse asiassa energiavaltaistunut ja korvaukset energiapanoksiin ovat kasvaneet nopeammin kuin talouden tuotos. 6% talouden tuotoksesta menee energiapanoksiin. Suomessa uusiutuvilla energialähteillä tuotetaan runsas 30% kaikesta energiasta. EU:n keskiarvoon verrattuna korkea osuus selittyy suurista metsävaroista ja pitkästä perinteestä niiden hyödyntämisessä. Suomessa uusiutuva energia on ennen kaikkea metsäteollisuuden jäteliemiä, puun polttamista ja vesivoimaa. Muut uusiutuvat energianlähteet ovat näihin verrattuna marginaalisesti käytössä.

raportti